Optimering av fyllnadsgrad av lastbilar och containers

Det finns mycket pengar för företag i logistik. Bara genom att optimera fyllnadsgraden i lastbilar och containrar så kan man spara mycket pengar. Men det är allt annat än enkelt. Ta IKEA som exempel. IKEA’s range består av c:a 10000 artiklar. Varje artikel har ett antal leverantörer. Varje leverantör’s artikel är i princip unik vad gäller inpackning pallning och paketering. Det gör att det blir extremt viktigt att det finns informations system som lagrar det unika utrymmesbehovet en given artikel från en given leverantör har. Om informationen rörande DWP är tillförlitlig kan man använda program som räknar ut optimal fyllnadsgrad i en lastbil eller container utifrån ett antal parametrar.

Ganska snabbt blir parametrarna så många och beroendena så komplexa att det i många fall visat sig att erfarna lastbilschauförer eller lagerarbetare faktiskt gör ett bättre jobb än avancerade program.  Om man väger in replenishment behovet av artiklar för ett visst varuhus (som en bil ska köra till), tar hänsyn till DWP informationen för en artikels pall, tillåtet tryck på axlarna, containerns dimensioner, eventuellt körschema om det är fler än ett stopp (milkruns), en artikels unika dimensioner om en pall måste styckas upp för att få plats i t.ex. utrymmet som blivit över i en container.

Väg därpå in i vilken ordning varuhuset godset ska till vill ha ut det in på sin plats.

Som sagt parametrarna är många vid packningen av en container och det blir snabbt väldigt komplext. Frågan är om inte den mänskliga hjärnan tillsammans med erfarenhet väger tyngre än det mest avancerade programmet. Exempelvis kan en erfaren logistikmedarbetare på en lager avgöra att det går in 24 paket av exempelvis en hylla längsmed containerväggarna. Detta fördelar vikten i containern på ett bra sätt. Efter det brukar man lasta produkt B osv och man fyller lastbilen eller containern på ett optimalt sätt. Man ska inte underskatta erfarenhet.

One response to “Optimering av fyllnadsgrad av lastbilar och containers

  1. Pingback: philip